Tải App Xổ Số Cho Thiết Bị Của Bạn
   

In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

XSMT Chủ nhật, Kết quả xổ số Miền Trung Chủ nhật

XSMT - XỔ SỐ Miền Trung 04/122022

KQXS Miền Trung, xsmt Chủ nhật, ngày 04/12/2022
Chủ nhật Thừa T. Huế
XSTTH
Khánh Hòa
XSKH
Kon Tum
XSKT
G.Tám 100N 49 40 61
G.Bảy 200N 043 115 044
G.Sáu 400N 9947 0948 6266 2904 8722 7632 8720 0381 8915
G.Năm 1Tr 9994 3869 7699
G.Tư 3Tr 65639 36981 69088 46732 30038 05186 46475 58234 71041 50957 75053 98724 50581 89490 47623 39172 59268 93449 88352 75811 59994
G.Ba 10Tr 94623 65199 79187 53643 20611 34976
G.Nhì 15Tr 05820 76327 01066
G.nhất 30Tr 64166 95905 02211
G.ĐB 2Tỷ 641029 853245 662829
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XSMT - XỔ SỐ Miền Trung 27/112022

KQXS Miền Trung, xsmt Chủ nhật, ngày 27/11/2022
Chủ nhật Thừa T. Huế
XSTTH
Khánh Hòa
XSKH
Kon Tum
XSKT
G.Tám 100N 92 39 70
G.Bảy 200N 719 732 047
G.Sáu 400N 0566 8887 8101 4523 7875 7632 2969 1403 3901
G.Năm 1Tr 3968 4577 4840
G.Tư 3Tr 02426 15894 43212 80272 96936 29779 30998 37407 33560 35756 47889 87077 20806 69745 73706 81174 99003 84829 73882 94580 28568
G.Ba 10Tr 80386 26583 13683 95581 16209 14332
G.Nhì 15Tr 54256 26728 06214
G.nhất 30Tr 68987 25923 24415
G.ĐB 2Tỷ 807460 392878 236392
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XSMT - XỔ SỐ Miền Trung 20/112022

KQXS Miền Trung, xsmt Chủ nhật, ngày 20/11/2022
Chủ nhật Thừa T. Huế
XSTTH
Khánh Hòa
XSKH
Kon Tum
XSKT
G.Tám 100N 80 02 74
G.Bảy 200N 815 946 486
G.Sáu 400N 8058 6185 8276 5241 9905 4425 0728 8421 8842
G.Năm 1Tr 1705 2971 0430
G.Tư 3Tr 80897 59969 69518 01289 54259 44690 80839 38763 63522 62794 42994 80562 35604 21598 44761 79613 45621 33107 40717 47673 60056
G.Ba 10Tr 48880 02725 12124 34067 91409 05126
G.Nhì 15Tr 38130 54819 80804
G.nhất 30Tr 36659 96809 32116
G.ĐB 2Tỷ 103652 445077 828475
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XSMT - XỔ SỐ Miền Trung 13/112022

KQXS Miền Trung, xsmt Chủ nhật, ngày 13/11/2022
Chủ nhật Thừa T. Huế
XSTTH
Khánh Hòa
XSKH
Kon Tum
XSKT
G.Tám 100N 51 41 91
G.Bảy 200N 821 913 481
G.Sáu 400N 9390 2681 9723 7515 7570 8626 6963 6259 6443
G.Năm 1Tr 6958 8619 8857
G.Tư 3Tr 29353 17673 89823 23362 30474 95657 84119 10345 49689 93464 16913 57981 04569 92329 03905 45355 84111 60891 81954 32980 76021
G.Ba 10Tr 42179 61890 15246 65129 26151 92888
G.Nhì 15Tr 26186 73874 54671
G.nhất 30Tr 92447 71156 37548
G.ĐB 2Tỷ 207612 563304 519859
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XSMT - XỔ SỐ Miền Trung 06/112022

KQXS Miền Trung, xsmt Chủ nhật, ngày 06/11/2022
Chủ nhật Thừa T. Huế
XSTTH
Khánh Hòa
XSKH
Kon Tum
XSKT
G.Tám 100N 59 08 46
G.Bảy 200N 987 555 417
G.Sáu 400N 5230 7133 2358 2094 0088 2727 5162 1472 7982
G.Năm 1Tr 4044 9109 2142
G.Tư 3Tr 02108 26233 40418 95995 15598 95859 36988 21399 94198 64033 05944 38331 24331 37542 61204 28224 46475 47240 12067 46819 84674
G.Ba 10Tr 59018 81655 58430 19366 36441 38138
G.Nhì 15Tr 70148 18259 32389
G.nhất 30Tr 71133 25914 42161
G.ĐB 2Tỷ 074926 619047 338264
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XSMT - XỔ SỐ Miền Trung 30/102022

KQXS Miền Trung, xsmt Chủ nhật, ngày 30/10/2022
Chủ nhật Thừa T. Huế
XSTTH
Khánh Hòa
XSKH
Kon Tum
XSKT
G.Tám 100N 25 76 13
G.Bảy 200N 381 225 978
G.Sáu 400N 9712 7828 4855 7985 8024 7557 7225 3208 7928
G.Năm 1Tr 4161 8760 2229
G.Tư 3Tr 47643 50688 86695 50130 89010 99622 39849 52857 44671 04961 64880 45740 60916 92771 88936 49890 14895 70726 00618 88761 42976
G.Ba 10Tr 67440 31142 40346 48690 38744 17996
G.Nhì 15Tr 58911 91100 95122
G.nhất 30Tr 74788 00089 20651
G.ĐB 2Tỷ 091545 281225 447591
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XSMT - XỔ SỐ Miền Trung 23/102022

KQXS Miền Trung, xsmt Chủ nhật, ngày 23/10/2022
Chủ nhật Thừa T. Huế
XSTTH
Khánh Hòa
XSKH
Kon Tum
XSKT
G.Tám 100N 49 86 15
G.Bảy 200N 301 576 387
G.Sáu 400N 2669 4590 2553 6319 6127 9626 0800 3009 5474
G.Năm 1Tr 0379 2116 5155
G.Tư 3Tr 85384 94880 26818 92869 47053 78682 07476 98311 21029 95762 44283 30551 77471 82038 16493 68991 61634 32500 74483 69097 04928
G.Ba 10Tr 26306 20055 37926 89100 11218 74391
G.Nhì 15Tr 00488 83579 19241
G.nhất 30Tr 11716 37607 82099
G.ĐB 2Tỷ 789185 752286 271859
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
Trực Tiếp KQXS
Xổ Số Miền Nam
Xổ Số Miền Bắc
Xổ Số Miền Trung
Xổ Số Vietlott

Tải App Xổ Số