Tải App Xổ Số Cho Thiết Bị Của Bạn
   

In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

XSMT Thứ bảy, Kết quả xổ số Miền Trung Thứ bảy

XSMT - XỔ SỐ Miền Trung 03/122022

KQXS Miền Trung, xsmt Thứ bảy, ngày 03/12/2022
Thứ bảy Đà Nẵng
XSDNG
Quảng Ngãi
XSQNG
Đắk Nông
XSDNO
G.Tám 100N 96 55 89
G.Bảy 200N 165 749 273
G.Sáu 400N 2207 3838 0363 5940 2228 3780 6947 3444 3972
G.Năm 1Tr 0575 3957 4053
G.Tư 3Tr 18361 93379 82327 33805 48178 36915 14112 88675 84396 71270 69012 60938 32300 68015 02153 71016 09894 25470 61609 01871 29291
G.Ba 10Tr 96365 77476 19221 60895 66529 68927
G.Nhì 15Tr 70191 64244 11915
G.nhất 30Tr 05011 60107 29010
G.ĐB 2Tỷ 421464 119454 433382
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XSMT - XỔ SỐ Miền Trung 26/112022

KQXS Miền Trung, xsmt Thứ bảy, ngày 26/11/2022
Thứ bảy Đà Nẵng
XSDNG
Quảng Ngãi
XSQNG
Đắk Nông
XSDNO
G.Tám 100N 17 83 36
G.Bảy 200N 150 756 869
G.Sáu 400N 3186 1575 9235 3281 0376 2550 2115 1849 5909
G.Năm 1Tr 7777 9002 0341
G.Tư 3Tr 03253 93664 84102 62713 86726 72487 76243 47472 84181 04682 26771 27154 17496 20836 87054 00670 95669 61208 49348 53378 83469
G.Ba 10Tr 31243 78528 54130 69469 35405 19159
G.Nhì 15Tr 04387 62738 82081
G.nhất 30Tr 49314 28874 67840
G.ĐB 2Tỷ 234365 343497 829741
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XSMT - XỔ SỐ Miền Trung 19/112022

KQXS Miền Trung, xsmt Thứ bảy, ngày 19/11/2022
Thứ bảy Đà Nẵng
XSDNG
Quảng Ngãi
XSQNG
Đắk Nông
XSDNO
G.Tám 100N 94 45 91
G.Bảy 200N 927 188 066
G.Sáu 400N 7441 0546 3087 3699 7085 8123 5328 5951 9843
G.Năm 1Tr 5958 2922 8221
G.Tư 3Tr 28668 11848 25946 88456 96190 11921 71477 21492 60453 88017 46927 62439 02631 36809 40640 32679 12572 75304 63989 16573 14297
G.Ba 10Tr 84277 85549 28619 47366 05345 95753
G.Nhì 15Tr 27947 09291 70834
G.nhất 30Tr 57664 80781 74435
G.ĐB 2Tỷ 876623 513265 899230
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XSMT - XỔ SỐ Miền Trung 12/112022

KQXS Miền Trung, xsmt Thứ bảy, ngày 12/11/2022
Thứ bảy Đà Nẵng
XSDNG
Quảng Ngãi
XSQNG
Đắk Nông
XSDNO
G.Tám 100N 13 10 52
G.Bảy 200N 504 952 401
G.Sáu 400N 7374 7525 2821 6660 9757 9257 0409 4271 5945
G.Năm 1Tr 1674 3488 5505
G.Tư 3Tr 83087 70357 57370 65608 04599 84693 33075 68938 74011 20985 68953 89546 37743 01660 85309 04585 14772 78828 95667 14602 38736
G.Ba 10Tr 92212 88113 14771 29772 56646 24443
G.Nhì 15Tr 81019 37512 49687
G.nhất 30Tr 09850 44206 93347
G.ĐB 2Tỷ 458716 425383 966051
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XSMT - XỔ SỐ Miền Trung 05/112022

KQXS Miền Trung, xsmt Thứ bảy, ngày 05/11/2022
Thứ bảy Đà Nẵng
XSDNG
Quảng Ngãi
XSQNG
Đắk Nông
XSDNO
G.Tám 100N 22 10 57
G.Bảy 200N 942 662 685
G.Sáu 400N 7674 4753 2527 4082 9464 3061 6862 3182 8443
G.Năm 1Tr 4025 7334 4999
G.Tư 3Tr 22220 60653 63890 72982 48521 49887 52226 63410 24989 94102 79338 21453 79215 82811 79724 72627 93705 08219 62544 21662 58271
G.Ba 10Tr 85999 80352 48401 93071 25540 13107
G.Nhì 15Tr 50250 96133 51154
G.nhất 30Tr 20742 13977 69435
G.ĐB 2Tỷ 378184 039799 231739
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XSMT - XỔ SỐ Miền Trung 29/102022

KQXS Miền Trung, xsmt Thứ bảy, ngày 29/10/2022
Thứ bảy Đà Nẵng
XSDNG
Quảng Ngãi
XSQNG
Đắk Nông
XSDNO
G.Tám 100N 86 84 59
G.Bảy 200N 357 911 689
G.Sáu 400N 3593 6257 0434 1733 3303 2949 8798 6523 1378
G.Năm 1Tr 7292 9389 9574
G.Tư 3Tr 77424 33017 62388 89969 93778 91955 81642 98764 50691 01374 36441 31514 02790 24966 45801 97544 98998 91238 79831 73864 92674
G.Ba 10Tr 27230 27216 35756 17242 83688 05448
G.Nhì 15Tr 66039 43904 88593
G.nhất 30Tr 48272 62304 05660
G.ĐB 2Tỷ 707254 176117 864382
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XSMT - XỔ SỐ Miền Trung 22/102022

KQXS Miền Trung, xsmt Thứ bảy, ngày 22/10/2022
Thứ bảy Đà Nẵng
XSDNG
Quảng Ngãi
XSQNG
Đắk Nông
XSDNO
G.Tám 100N 62 22 38
G.Bảy 200N 276 857 711
G.Sáu 400N 6926 2444 9768 3388 1672 4873 6030 7021 0542
G.Năm 1Tr 5770 7147 2991
G.Tư 3Tr 37458 98635 61538 70474 06985 54860 37188 44829 01672 51821 10352 13939 17579 04644 29099 63899 57969 99362 47683 17976 65445
G.Ba 10Tr 75452 71286 19579 27348 08462 43510
G.Nhì 15Tr 60212 43231 09213
G.nhất 30Tr 75149 76888 09006
G.ĐB 2Tỷ 508319 432888 462218
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
Trực Tiếp KQXS
Xổ Số Miền Nam
Xổ Số Miền Bắc
Xổ Số Miền Trung
Xổ Số Vietlott

Tải App Xổ Số