Tải App Xổ Số Cho Thiết Bị Của Bạn
   

In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

XSMT Thứ năm, Kết quả xổ số Miền Trung Thứ năm

XSMT - XỔ SỐ Miền Trung 01/122022

KQXS Miền Trung, xsmt Thứ năm, ngày 01/12/2022
Thứ năm Bình Định
XSBDI
Quảng Trị
XSQT
Quảng Bình
XSQB
G.Tám 100N 69 06 29
G.Bảy 200N 239 530 114
G.Sáu 400N 8889 1266 4364 5755 6112 8797 3065 8619 9834
G.Năm 1Tr 7791 6028 6917
G.Tư 3Tr 96637 05216 15611 24227 34582 42398 60553 87179 63500 64690 98861 25959 73170 64865 29331 52873 30641 32491 34205 15790 51228
G.Ba 10Tr 75671 24438 64614 91237 71214 50361
G.Nhì 15Tr 30257 58229 43733
G.nhất 30Tr 42478 60121 60655
G.ĐB 2Tỷ 044031 315809 120545
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XSMT - XỔ SỐ Miền Trung 24/112022

KQXS Miền Trung, xsmt Thứ năm, ngày 24/11/2022
Thứ năm Bình Định
XSBDI
Quảng Trị
XSQT
Quảng Bình
XSQB
G.Tám 100N 68 73 32
G.Bảy 200N 134 655 634
G.Sáu 400N 1318 1899 4528 3089 1019 9155 8482 8961 5645
G.Năm 1Tr 9420 7440 3751
G.Tư 3Tr 30859 63083 27211 73379 13440 63320 56824 57329 40276 40794 36720 02922 55306 51740 08424 53892 54032 70175 43300 25388 09495
G.Ba 10Tr 80639 65062 16068 60760 71791 42343
G.Nhì 15Tr 82039 35394 37467
G.nhất 30Tr 60794 79879 81502
G.ĐB 2Tỷ 113652 428887 316523
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XSMT - XỔ SỐ Miền Trung 17/112022

KQXS Miền Trung, xsmt Thứ năm, ngày 17/11/2022
Thứ năm Bình Định
XSBDI
Quảng Trị
XSQT
Quảng Bình
XSQB
G.Tám 100N 72 32 71
G.Bảy 200N 388 764 353
G.Sáu 400N 0732 4774 4508 3475 0617 3944 2573 9595 3010
G.Năm 1Tr 4130 8341 7637
G.Tư 3Tr 00172 95755 97878 10021 76116 76905 24274 22623 43066 48370 86148 96738 58242 44399 47362 62202 68307 12006 90744 84359 33988
G.Ba 10Tr 76040 97036 41611 84934 21417 35644
G.Nhì 15Tr 35432 05938 48564
G.nhất 30Tr 14088 05532 65092
G.ĐB 2Tỷ 246429 708171 084460
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XSMT - XỔ SỐ Miền Trung 10/112022

KQXS Miền Trung, xsmt Thứ năm, ngày 10/11/2022
Thứ năm Bình Định
XSBDI
Quảng Trị
XSQT
Quảng Bình
XSQB
G.Tám 100N 16 31 66
G.Bảy 200N 358 762 198
G.Sáu 400N 3512 2089 8498 2668 2041 0756 9280 0352 2643
G.Năm 1Tr 2029 0197 1954
G.Tư 3Tr 65177 14534 73283 59006 20995 13793 24049 84995 98573 11464 37066 79894 33352 15672 16604 10970 78573 00480 85795 04758 52605
G.Ba 10Tr 56667 51827 17561 68011 16381 93608
G.Nhì 15Tr 96030 40699 42376
G.nhất 30Tr 75042 45504 86374
G.ĐB 2Tỷ 341134 369775 261083
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XSMT - XỔ SỐ Miền Trung 03/112022

KQXS Miền Trung, xsmt Thứ năm, ngày 03/11/2022
Thứ năm Bình Định
XSBDI
Quảng Trị
XSQT
Quảng Bình
XSQB
G.Tám 100N 16 64 77
G.Bảy 200N 227 572 413
G.Sáu 400N 4101 0981 1641 4915 1257 9073 7792 5453 9317
G.Năm 1Tr 9713 9310 4007
G.Tư 3Tr 38559 17368 88576 33259 50389 93011 08850 20320 94235 71971 97593 26678 06902 92679 96045 69137 92357 22347 33555 69547 05436
G.Ba 10Tr 63230 36570 16630 93889 93191 46132
G.Nhì 15Tr 91966 73356 70014
G.nhất 30Tr 13023 24933 03862
G.ĐB 2Tỷ 485958 169790 162422
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XSMT - XỔ SỐ Miền Trung 27/102022

KQXS Miền Trung, xsmt Thứ năm, ngày 27/10/2022
Thứ năm Bình Định
XSBDI
Quảng Trị
XSQT
Quảng Bình
XSQB
G.Tám 100N 33 51 79
G.Bảy 200N 652 083 627
G.Sáu 400N 6162 0196 3381 4713 1545 9088 5539 7722 7618
G.Năm 1Tr 4239 4866 4045
G.Tư 3Tr 78049 32188 18072 70206 14707 87432 22471 86449 07705 74215 26728 88666 66328 61477 66272 37103 20204 29546 86966 45548 90843
G.Ba 10Tr 09352 55219 93050 26460 14066 96902
G.Nhì 15Tr 22449 07322 53467
G.nhất 30Tr 96717 14495 20846
G.ĐB 2Tỷ 131735 321375 812125
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XSMT - XỔ SỐ Miền Trung 20/102022

KQXS Miền Trung, xsmt Thứ năm, ngày 20/10/2022
Thứ năm Bình Định
XSBDI
Quảng Trị
XSQT
Quảng Bình
XSQB
G.Tám 100N 89 27 74
G.Bảy 200N 785 383 785
G.Sáu 400N 3879 9595 5873 2798 6517 9020 8303 7087 5012
G.Năm 1Tr 3216 2070 2781
G.Tư 3Tr 86903 18498 11219 36410 67609 72294 24810 07698 94127 66070 27900 05633 28675 22168 33205 93805 60958 80644 06130 88375 92624
G.Ba 10Tr 80467 89196 37322 69833 12767 54622
G.Nhì 15Tr 51487 51366 84839
G.nhất 30Tr 39224 99686 71341
G.ĐB 2Tỷ 028549 639029 274615
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
Trực Tiếp KQXS
Xổ Số Miền Nam
Xổ Số Miền Bắc
Xổ Số Miền Trung
Xổ Số Vietlott

Tải App Xổ Số