Tải App Xổ Số Cho Thiết Bị Của Bạn
   

In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

XSMT Thứ bảy, Kết quả xổ số Miền Trung Thứ bảy

XSMT - XỔ SỐ Miền Trung 04/022023

KQXS Miền Trung, xsmt Thứ bảy, ngày 04/02/2023
Thứ bảy Đà Nẵng
XSDNG
Quảng Ngãi
XSQNG
Đắk Nông
XSDNO
G.Tám 100N 59 21 36
G.Bảy 200N 036 634 456
G.Sáu 400N 1973 0146 1634 8813 4585 3252 9525 4620 8948
G.Năm 1Tr 3825 9442 9175
G.Tư 3Tr 42319 60805 70838 86014 46066 56461 64304 74614 52123 98448 75930 45524 42848 38686 83595 33041 33995 55113 63490 75142 67484
G.Ba 10Tr 48146 60727 81488 01536 58403 13165
G.Nhì 15Tr 17580 05204 89647
G.nhất 30Tr 15136 79727 37120
G.ĐB 2Tỷ 936631 127946 530068
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XSMT - XỔ SỐ Miền Trung 28/012023

KQXS Miền Trung, xsmt Thứ bảy, ngày 28/01/2023
Thứ bảy Đà Nẵng
XSDNG
Quảng Ngãi
XSQNG
Đắk Nông
XSDNO
G.Tám 100N 26 76 63
G.Bảy 200N 903 545 142
G.Sáu 400N 9196 0530 1884 5712 6211 1880 8597 7118 7387
G.Năm 1Tr 7808 8120 7449
G.Tư 3Tr 29338 78255 57742 30359 86976 51895 01385 80986 16707 10188 41817 34186 06738 90700 06041 50825 73444 83610 84997 09764 46958
G.Ba 10Tr 11267 93435 48771 16461 85811 51333
G.Nhì 15Tr 22509 32823 69919
G.nhất 30Tr 28169 88376 62064
G.ĐB 2Tỷ 332396 415615 655931
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XSMT - XỔ SỐ Miền Trung 21/012023

KQXS Miền Trung, xsmt Thứ bảy, ngày 21/01/2023
Thứ bảy Đà Nẵng
XSDNG
Quảng Ngãi
XSQNG
Đắk Nông
XSDNO
G.Tám 100N 10 78 65
G.Bảy 200N 490 504 265
G.Sáu 400N 2479 6712 0494 7886 3990 3227 0675 4165 3390
G.Năm 1Tr 1210 0165 8380
G.Tư 3Tr 49926 16046 76645 72533 10902 33622 34297 33783 83271 16852 38026 48883 87275 89158 85086 63475 23954 53026 80457 73330 23547
G.Ba 10Tr 99258 48994 46753 49698 44117 47904
G.Nhì 15Tr 34028 46729 81404
G.nhất 30Tr 70057 71403 40662
G.ĐB 2Tỷ 016979 264606 441074
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XSMT - XỔ SỐ Miền Trung 14/012023

KQXS Miền Trung, xsmt Thứ bảy, ngày 14/01/2023
Thứ bảy Đà Nẵng
XSDNG
Quảng Ngãi
XSQNG
Đắk Nông
XSDNO
G.Tám 100N 97 26 76
G.Bảy 200N 130 622 707
G.Sáu 400N 8706 4371 4724 0688 8957 5245 8482 9910 1795
G.Năm 1Tr 0728 5778 4546
G.Tư 3Tr 71445 14457 70442 09061 25025 61115 55190 76618 22119 12121 26824 92042 33189 50076 48418 54605 01660 00155 70981 20698 56270
G.Ba 10Tr 94992 63416 06897 37701 37812 32454
G.Nhì 15Tr 31251 33955 94551
G.nhất 30Tr 56176 85638 93320
G.ĐB 2Tỷ 415405 955137 061362
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XSMT - XỔ SỐ Miền Trung 07/012023

KQXS Miền Trung, xsmt Thứ bảy, ngày 07/01/2023
Thứ bảy Đà Nẵng
XSDNG
Quảng Ngãi
XSQNG
Đắk Nông
XSDNO
G.Tám 100N 15 31 76
G.Bảy 200N 874 478 010
G.Sáu 400N 4175 3438 5166 4788 0283 3719 7130 8788 8842
G.Năm 1Tr 2641 1961 8438
G.Tư 3Tr 40182 62930 29223 63650 61067 95446 77450 31534 01983 52336 63771 42126 26856 03411 09166 09152 46984 00016 05189 17598 51570
G.Ba 10Tr 52156 30386 02430 49268 02453 22936
G.Nhì 15Tr 81528 48511 53834
G.nhất 30Tr 24893 88034 37735
G.ĐB 2Tỷ 791136 817869 786826
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XSMT - XỔ SỐ Miền Trung 31/122022

KQXS Miền Trung, xsmt Thứ bảy, ngày 31/12/2022
Thứ bảy Đà Nẵng
XSDNG
Quảng Ngãi
XSQNG
Đắk Nông
XSDNO
G.Tám 100N 87 79 56
G.Bảy 200N 754 076 157
G.Sáu 400N 3943 5585 7919 3470 0128 6919 4170 3797 0933
G.Năm 1Tr 6784 3016 0327
G.Tư 3Tr 12053 37529 65591 61030 75228 40096 59059 78029 96016 48071 69799 91875 10905 87918 77500 52255 23766 69381 84973 29315 27578
G.Ba 10Tr 55376 32626 79069 41158 49803 41740
G.Nhì 15Tr 71841 41164 68090
G.nhất 30Tr 92246 10646 99690
G.ĐB 2Tỷ 516362 391419 165924
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XSMT - XỔ SỐ Miền Trung 24/122022

KQXS Miền Trung, xsmt Thứ bảy, ngày 24/12/2022
Thứ bảy Đà Nẵng
XSDNG
Quảng Ngãi
XSQNG
Đắk Nông
XSDNO
G.Tám 100N 08 11 32
G.Bảy 200N 983 293 206
G.Sáu 400N 1301 8634 1038 7828 0185 2530 6124 1876 9992
G.Năm 1Tr 1419 8164 2466
G.Tư 3Tr 34487 61270 41447 73323 43132 74397 98393 20567 30058 81406 53575 71204 23520 16349 62723 07086 44452 64853 29493 95063 86176
G.Ba 10Tr 53684 79984 52578 69719 57820 55802
G.Nhì 15Tr 19727 05907 46246
G.nhất 30Tr 55323 27896 77867
G.ĐB 2Tỷ 283957 848578 326727
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
Trực Tiếp KQXS
Xổ Số Miền Nam
Xổ Số Miền Bắc
Xổ Số Miền Trung
Xổ Số Vietlott

Tải App Xổ Số